Lego Serious Play

De kracht van Denken met de handen

Complexe vraagstukken vragen om creatieve oplossingen

Elke organisatie heeft complexe vraagstukken. Dit kan bijvoorbeeld zijn: hoe groeien we naar het volgende niveau; op welke manier halen we het beste uit al onze teamleden of hoe creëren we een optimaal werkend business model dat toekomstbestendig is? Dit vraagt niet om een oplossing van één individu, maar om een oplossing die gevonden, gedragen en gewaardeerd wordt door een groep of zelfs een hele organisatie. Door het beste uit iedereen te halen en er voor te zorgen dat iedereen kan bijdragen, kan dit bereikt worden. Om het beste uit iedereen te halen, heb je een optimaal werkend denkproces nodig, collectieve inzichten, vertrouwen en creativiteit nodig. Daarnaast een wil en belang om tot een gezamenlijke visie te komen.

Vuurwerk is mooi, maar ook kortstondig

Typische brainstorming sessies zijn als vuurwerk. Er ontstaan heel veel ideeën vanuit individuele gedachten, maar de betrokkenheid en commitment bij deze ideeën verdwijnen in de dagen daarna net zo snel weer als ze zijn gekomen. 80% van de output die in brainstroming sessies wordt gegenereerd, komt van 20% van de deelnemers die extrovert, dominant of de natuurlijke leiders zijn. Dat is jammer, want zo wordt niet het volledige potentieel van de groep benut en veroorzaakt dat een groot deel van de deelnemers niet echt betrokken is bij het zoeken naar het antwoord. Het resultaat is dat de oplossing vaak de organisatie wel een stap verder helpt, maar niet zorgt voor die gewenste baanbrekende oplossing. Een gemiste kans.

Denken met de handen

LEGO® SERIOUS PLAY® zorgt er voor dat alle deelnemers op uitdagende manier hun kennis, ervaring en gevoel met elkaar delen en inzetten om een gezamenlijk antwoord te geven op het vraagstuk. Het proces van LEGO® SERIOUS PLAY®, de begeleiding door mij als getrainde facilitator en de LEGO® stenen zorgen er voor dat de deelnemers met hun handen kunnen denken. Dit heeft veel voordelen. De deelnemers gebruiken een groter deel van hun hersenen waardoor er meer ideeën ontstaan. Door deze te combineren met parate kennis en ervaring wordt er al bouwend een antwoord gecreëerd die bijdraagt tot concrete en waardevolle oplossing. Iedere deelnemer doet actief mee en draagt op een gelijkwaardige manier een steentje bij. LEGO® SERIOUS PLAY® maakt het mogelijk dat 100% van de output ontstaat door 100% van de deelnemers. Het resultaat is dat binnen een paar uur, één dag of enkele dagen een antwoord wordt gevonden dat gedragen wordt door en leeft binnen de organisatie en direct toepasbaar is.

Wilt u meer weten wat LEGO® SERIOUS PLAY® voor uw organisatie kan betekenen?

Ik kom graag langs om over de methode te vertellen, over wat er mogelijk is of voor het organiseren van een workshop. Kijk bij 'contact' voor mijn telefoonnummer en e-mailadres.