3 Mythes

Hard Fun

LEGO® SERIOUS PLAY® is een methode die zich niet in het rijtje van 1001 verschillende managementtechnieken laat onderbrengen. Het is een methode die 100% van de kracht van de deelnemer uitgaat en van zijn of haar belang bij het vraagstuk. Omdat het geen standaardmethode is, is er ook een aantal misvattingen en vooroordelen over de methode.

"Leuk dat spelen met Lego steentjes, maar om nu te zeggen dat het gebruikt kan worden bij serieuze vraagstukken zoals strategievorming, nee niet echt..."

De methode is in 1996 ontwikkeld door de kleinzoon van de oprichter van LEGO®. Kjeld Kirk Kristiansen heeft samen met de professoren Johan Roos en Bart Victor de methode ontwikkeld omdat er binnen de LEGO® groep behoefte was aan nieuwe instrumenten voor het vormen van strategie. Vanzelfsprekend lag het gebruik van de LEGO® blokjes voor de hand, omdat het teruggaat naar de kern van de onderneming. Namelijk leren door te spelen. De methode is na jaren van ontwikkeling en verfijning uitgegroeid tot een volwassen methode om vanuit 3D modellen allerlei organisatievraagstukken te beantwoorden. Onderzoek naar de methode heeft aangetoond die de kracht van LEGO® SERIOUS PLAY® aantonen. Kortom een 'Serious' en effectief instrument voor tal van organisaties bij het oplossen van vraagstukken.

"We kunnen ons tijd wel beter besteden dan spelen met blokjes."

LEGO® SERIOUS PLAY® wordt ook wel vaak betiteld als 'Hard Fun'. Vanzelfsprekend is het leuk om met LEGO® steentjes te werken, maar in de praktijk blijkt toch dat het ook vooral hard werken is. Vanuit een heldere opdracht of vraagstelling worden de deelnemers uitgedaagd om hun oplossing of idee te verwoorden via een bouwwerk. Met de hulp van de facilitator gaan de deelnemers aan de slag. Hoe dat dit ingevuld wordt, is onbekend bij de start. Ook wat het eindresultaat zal worden. LEGO® SERIOUS PLAY® vraagt van alle deelnemers volledige focus. De vier basisstappen worden door alle deelnemers al in zijn volledigheid in de eerste 30 minuten van de workshop ervaren. Door continu dezelfde cyclus te doorlopen met steeds een opdracht of vraag die net weer wat uitdagender is dan de vorige, komen de deelnemers in een flow, die leidt tot maximaal resultaat. Een resultaat die door het niveau van focus ook blijvend is bij de deelnemers. Lang nadat de workshop is afgelopen weten de meeste deelnemers nog wat de bouwwerken waren, wat deze betekenden en hoe deze paste in de grotere oplossing. Een dag LEGO® SERIOUS PLAY® is keihard werken en is mentaal intensief voor de deelnemers.

"Leuke cross selling van LEGO®"

De methode is gebaseerd op het gebruik van de bekende steentjes. En daarin is niet te ontkennen dat dit positief uitpakt voor LEGO®. Echter er is wel een duidelijke kanttekening te maken. De LEGO® SERIOUS PLAY® is een 'Open Source' methode, wat inhoudt dat alle informatie over de methode vrij beschikbaar en daardoor ook direct zelf toepasbaar is. Zoals met alles, gaat niet alles vanzelf en is het wel aan te raden om gebruik te maken van getrainde facilitator, die over de benodigde competenties beschikt om het proces te begeleiden. Zo weet u als organisatie de methode op de juiste manier toe te passen om het gewenste eindresultaat te boeken.

Wilt u ook een LEGO® SERIOUS PLAY® workshop organiseren?

Ik kom graag langs om over de methode te vertellen, over wat er mogelijk is of voor het organiseren van een workshop. Kijk bij 'contact' voor mijn telefoonnummer en e-mailadres.