Het proces

De 4 stappen

Spelen met LEGO® is leuk, het stimuleert de creativiteit en biedt een tastbaar eindresultaat. Daarnaast helpen de LEGO® blokjes de deelnemers om hun oplossing beter vorm te geven en te verwoorden. Deze combinatie vormt een zeer krachtig instrument, maar om het maximale resultaat te boeken worden er altijd vier stappen doorlopen.

1. Het stellen van de vraag

Als facilitator bereid ik de workshop minutieus voor aan de hand van een aantal vragen en een combinatie van technieken. Elke vraag daagt de deelnemers uit om via een bouwwerk deze vraag te beantwoorden. Bij elke volgende vraag neem ik de deelnemers een stapje verder en wordt de uitdaging groter. Zo wordt de groep in een flow gebracht die de groep continu uitdaagt bij het vinden van een oplossing. We beginnen simpel om iedereen het gevoel van de LEGO® blokjes opnieuw te ervaren en we kunnen eindigen met een systeem van bouwwerken waar verschillende scenario's op los gelaten kunnen worden.

2. Bouwen

Na het stellen van de vraag gaan de deelnemers direct bouwen. Vaak wordt hier maar kort de tijd voor gegeven, zodat deelnemers direct moeten beginnen met bouwen om tot een bouwwerk te komen binnen de gestelde tijd. Zo wordt de kracht van bouwen met de handen maximaal gebruikt. Via 'visual thinking' bouwt de deelnemer steen voor steen aan zijn of haar oplossing. Dit proces zorgt voor inzicht, verbeteringen, en uiteindelijk een bouwwerk. Het bouwwerk hoeft niet mooi te zijn, maar wel helpen een verhaal te vertellen. De deelnemers zijn helemaal gefocust om tot een resultaat te komen. En eigenlijk wordt er altijd resultaat geboekt door iedere deelnemer.

3. Delen via storytelling

In deze fase komt de kracht van LEGO® SERIOUS PLAY® duidelijk naar voren. Elk bouwwerk vertegenwoordigt een verhaal, een visuele 3D oplossing die de bouwer handvatten geeft om zijn of haar oplossing duidelijk te kunnen verwoorden. Elke deelnemer presenteert zijn of haar bouwwerk aan de groep. Het gaat er niet om dat het bouwwerk mooi is, maar vooral dat het bouwwerk een verhaal weet uit te beelden. Als facilitator daag ik de deelnemers uit om steeds net wat meer betekenis te geven aan hun model door het te verduidelijken voor de groep.

4. Reflectie

Na de presentatie heeft de groep de mogelijkheid om vragen te stellen over het bouwwerk. Er mag alleen gevraagd worden naar wat men ziet. Dit zorgt voor een veilige omgeving die inhoudelijk en constructief is. Het eindresultaat is dat iedere deelnemer een duidelijk begrip heeft van wat de verschillende oplossingen zijn en hoe die gevisualiseerd zijn via de bouwwerken. Hierdoor gaan de bouwwerken leven, maar zullen ze ook beter onthouden worden door de verschillende deelnemers op de langere termijn.

Wilt u ook uw vraag via LEGO® SERIOUS PLAY® beantwoorden?

Ik kom graag langs om over de methode te vertellen, over wat er mogelijk is of voor het organiseren van een workshop. Kijk bij 'contact' voor mijn telefoonnummer en e-mailadres.