Ideation Workshop

3 Horizons framework

De markt ontwikkelt, je klanten ontwikkelen zich voortdurend, dus als organisatie moet je daarom op zijn minst in gelijk tempo mee ontwikkelen om relevant te kunnen blijven zijn. Echter de vraag is altijd waar leg je de focus op? Waar liggen de meeste kansen voor succes? Hoe kunnen we nieuwe ideeën indelen en zodoende prioriteren? Ik heb een interne workshop mogen organiseren met feitelijk twee doelen. Op de eerste plaats een ideation sessie met LEGO® SERIOUS PLAY® om met het managementteam tot nieuwe productideeën te komen. Dit als alternatief voor een traditionele brainstorm. En tot slot om de gevonden productideeën op een juiste manier in te delen en te prioriteren met behulp van het 3 Horizons Framework van McKinsey uit 2009.

3 Horizons

Omdat innovatie en groei een continue proces moeten zijn heeft McKinsey drie horizonnen van groei bedacht. De eerste horizon betreft feitelijk procesinnovatie. Op de bestaande markt met het bestaande product wordt gezocht naar verbeteringen, uitbreidingen, varianten en kostenbesparingen. Kortom feitelijk bekend terrein voor elke organisatie. Echter alleen focussen op dit terrein is niet voldoende.

Daarom is er de tweede horizon. Je moet als organisatie ook focussen op het ontwikkelen van nieuwe generatie producten of nieuwe markten. Immers wanneer je dat niet doet, zal er altijd wel een andere onderneming zijn of een start-up die met dat ene briljante productidee komt, waar je achteraf van denkt dat hadden wij ook kunnen doen. Ook daar zul je als organisatie dus op moeten focussen om een relevant productportfolio te hebben. Tot slotte is er de derde horizon. Dit ligt het meest ver weg in tijd en van de core business van de organisatie. Feitelijk gaat het om disruptieve ontwikkelingen voor de organisatie als voor de markt. Hierbij gaat het om een totaal nieuw product voor een nieuwe markt. Kortom de verste stip op de horizon. Ook deze horizon vraagt aandacht, echter als stelregel is dat dit slechts 10% van de resources toegewezen mag krijgen. Voor de eerste horizon is dit 70% en voor de tweede horizon 20%.

Resultaten van de workshop

Het ideation onderdeel van de workshop leverde 8 verrassende nieuwe ideeën op die met weinig aanpassingen en investeringen gelanceerd zouden kunnen worden. De meeste ideeën konden geplaatst worden in de eerste horizon, echter een aantal konden ook in de tweede horizon geplaatst worden. Hoewel het 3 Horizons Framework veel verder gaat in portfoliomanagement, dan ik heb toegepast in deze workshop van 4 uur, heeft het inzicht gegeven aan de organisatie hoe je met de productideeën om moet gaan om een duurzame ontwikkeling te realiseren. Het framework heeft daarnaast geholpen om alle nieuwe ideeën voor producten en diensten op een juiste manier te prioriteren in tijd en focus. Het was mooi om te horen dat de inzet van LEGO® SERIOUS PLAY® de creativiteit van de deelnemers wist te prikkelen om tot deze 8 ideeën te komen.

Ook benieuwd wat LEGO® SERIOUS PLAY® kan betekenen als tool voor oplossen van organisatievraagstukken? Ik leg het graag uit. Neem gerust contact op.