Workshop Purpose Statement

Purpose statement definiëren

Eén van de moeilijkste statements om als bedrijf te formuleren, de purpose statement. De purpose statement geeft antwoord op de vraag waarom een bedrijf doet wat het doet. Een purpose statement komt daarmee voor de missie statement en de visie-statement en wordt als fundament gebruikt om allerlei strategische beslissingen aan te toetsen. Voor een groep change managers in Utrecht heb ik een workshop met LEGO® SERIOUS PLAY® mogen organiseren om op zoek te gaan naar de purpose van de onderneming.

Golden Circle

De workshop die ik heb gegeven is gebaseerd op de theorie van de Golden Circle van Simon Sinek. In zijn TEDx presentatie, die inmiddels 39 miljoen keer is bekekend, geeft Sinek uitleg over de theorie.

Sinek: "Iedereen weet WAT hij doet. 100%. Een deel daarvan weet HOE ze het doen. Hun unieke waardepropositie, hun innoverende proces of unique selling point. Maar heel weinig mensen en organisaties weten WAAROM ze doen wat ze doen. En met WAAROM bedoel ik niet om winst te maken. Winst maken is een resultaat. Met WAAROM bedoel ik: Waar geloof je in? Wat is je overtuiging? Waarom kom elke ochtend je bed uit? En waarom is dat belangrijk voor anderen? Het meest opvallende. Iedereen denkt, doet en communiceert van het meest concrete naar het meest abstracte: Van buiten naar binnen. Maar degene die weten te inspireren en anderen in beweging te krijgen, doen dit andersom: Van binnen naar buiten.”

Kortom het WAAROM is je geloof. Het HOE zijn je acties die je onderneemt om je geloof te realiseren. En het WAT zijn de (meetbare) resultaten van die acties.

Resultaten van de workshop

Binnen de workshop stond de waarom vraag van de Golden Circle centraal, want het hoe en het wat is vaak eenvoudig te beschrijven. Juist omdat het antwoord niet voor de hand liggend is, is LEGO® SERIOUS PLAY® uitermate geschikt om binnen de groep de individuele visies te verbeelden en te verwoorden, maar ook een tool om tot een gezamenlijke purpose statement te komen. Mooie terugkoppeling op de workshop was dat er vragen naar boven waren gekomen, die in alle andere vergaderingen tot nu toe nooit genoemd en besproken waren. En juist bij een fundamentele statement, zoals de purpose statement, is dat belangrijk.

Ook benieuwd wat LEGO® SERIOUS PLAY® kan betekenen als tool voor oplossen van organisatievraagstukken? Ik leg het graag uit. Neem gerust contact op.